struktura cząsteczek DuoBentu
Analiza Osadu Czynnego – DuoBent

Analiza mikroskopowa
osadu czynnego

Osad czynny jest zbiorem wielu organizmów, które ciągle toczą walkę o byt. Silne współzawodnictwo sprawia, że pozostają tylko gatunki najlepiej przystosowane do warunków panujących w osadzie czynnym. Ze względu na ciągłe zmiany tych warunków skład gatunkowy osadu nie jest stały.

Badanie osadu


Systematycznie prowadzona analiza osadu czynnego umożliwia:

 • Ocenę warunków tlenowych w komorze napowietrzania,
 • Określenie w przybliżeniu zakresu obciążenia osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń,
 • Stwierdzenie wpływu substancji toksycznych na biocenozę osadu czynnego,
 • Stwierdzenie zaburzeń przebiegu procesu osadu czynnego,
 • Ustalenie przyczyny obniżonej sedymentacji,
 • Ustalenie przyczyn występowania piany w komorach napowietrzania czy też piany lub kożucha na powierzchni osadnika wtórnego.

Pracownia Biologiczna BIOM


W zakresie optymalizacji procesu oczyszczania ścieków współpracujemy z:

Pracownia Biologiczna BIOM

dr Monika Bazeli

Lokalizacja

ul. Poranna 10
64-930 Dobrzyca

Pracownia BIOM oferuje:


 • analizy biologiczne (możliwość wykonania w siedzibie klienta),
 • biocenoza osadu czynnego wraz z zaleceniami,
 • badanie aktywności organizmów osadu czynnego,
 • identyfikacja organizmów nitkowatych,
 • dobór środka ograniczającego liczebność populacji nitkowatych-test,
 • badanie toksyczności ścieków,
 • porady, opinie, konsultacje.

Mikroskopowe zdjęcia mikroorganizmów osadu czynnego