struktura cząsteczek DuoBentu
Preparat DuoBent BX10 – DuoBent
Logo DuoBent, zielono niebieska kropla wraz z napisem

Preparat DuoBent BX10


DuoBent to ekoinnowacja na skalę europejską. Preparat do zastosowania w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Preparaty wytwarzane są zgodnie z opatentowaną technologią zapewniającą bezpieczeństwo ich stosowania.

Cząsteczka preparatu glinokrzemianów DuoBent - do zostosowań dla oczyszczalni ścieków

Zastosowanie


Produkt dedykowany dla oczyszczalni do 100 000 RLM borykających się z problemami sedymentacji osadu czynnego , dopływem substancji tłuszczowych które w znacznym stopniu przyczyniają się do występowania kożucha oraz piany na powierzchni reaktorów biologicznych. Redukcja tych substancji stanowiących istotny czynnik wzrostowy dla bakterii nitkowatych pozwala uruchomić mechanizmy prowadzące do ograniczenia ich liczebności w układzie. 

Tym sposobem działamy kompleksowo w celu optymalizacji procesu oczyszczania ścieków wg klucza:

 • Redukcja piany oraz kożucha pozwala przyłączyć promieniowce uwięzione w pianie w celu dalszej ich kontaminacji np. jonami glinu,
 • Redukcja substancji tłuszczowych ograniczenie ilości substratu dla dalszego rozwoju bakterii nitkowatych,
 • Redukcja substancji powierzchniowo – czynnych ograniczenie jednej z głównych przyczyn powstawania piany,
 • Ograniczanie liczebności bakterii nitkowatych udowodnione przyleganie promieniowców do submikronowych cząstek DuoBent, co bezpośrednio zapobiega ich transportowi do pęcherzyków powietrza tworzących pianę,
 • Poprawa sedymentacji osadu bogatego w bakterie nitkowate efekt oddziaływania elektrostatycznego w sposób wyraźny wspomaga sedymentację osadu czynnego obfitującego w Actinobakterie.
DuoBent BX10 opakowanie

Główne zalety preparatu DuoBen BX10


 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji 
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych

Podczyszczanie ścieku surowego – strącanie wstępne


Strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń ze ścieku surowego czy to na obiektach przemysłowych, czy komunalnych niesie ze sobą wiele korzyści eksploatacyjnych m.in. :

 • kompleksowa redukcja specyficznych substancji zapobieganie pogorszeniu aktywności biologicznej organizmów osadu czynnego,
 • redukcja substancji tłuszczowych ograniczenie nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym
 • redukcja substancji powierzchniowo-czynnych ograniczenie powstawania piany na reaktorze biologicznym
 • strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń m.in. redukcja ChZT = mniejsze obciążenie reaktora biologicznego = oszczędność

Główne zalety preparatu DuoBent BX10 na etapie strącania wstępnego


 • strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń na I etapie
 • redukcja SPC oraz środków dezynfekujących wykorzystywanych podczas mycia linii technologicznych
 • zapobieganie pogorszeniu aktywności biologicznej mikroorganizmów osadu czynnego
 • możliwość wykorzystania w różnych technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych
 • ekoinnowacyjna alternatywa dla podczyszczania chemicznego oraz flotacji
 • możliwość stosowania w formie proszkowej (automatyczny mikrodozownik) lub w formie płynnej (system przygotowania zawiesiny koloidalnej)

Pozostałe produkty rodziny DuoBent


DuoBent BX500

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent BX10
 • Redukcja piany oraz kożucha tłuszczowego
 • Rozwiązanie dla średnich oraz dużych oczyszczalni borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX220

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji w przypadku występowania bakterii nitkowatych 021N
 • Możliwość całkowitej eliminacji bakterii 021N
 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków
 • Możliwość redukcji ładunku w ścieku surowym
DuoBent S-block

 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
 • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku
DuoBent F500

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Interwencyjne działanie
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent F2

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent F500
 • Natychmiastowe działanie
 • Możliwość stosowania na etapie strącania wstępnego
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego