struktura cząsteczek DuoBentu
Preparat DuoBent F500 – DuoBent
Logo DuoBent, zielono niebieska kropla wraz z napisem

Preparat DuoBent F500


DuoBent to ekoinnowacja na skalę europejską. Preparat do zastosowania w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Preparaty wytwarzane są zgodnie z opatentowaną technologią zapewniającą bezpieczeństwo ich stosowania.

Cząsteczka preparatu glinokrzemianów DuoBent - do zostosowań dla oczyszczalni ścieków

Zastosowanie


Problem z sedymentacją osadu w osadnikach wtórnych może występować tylko okresowo lub przez cały rok. Przyczyną może być np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, puchnięcie lepkie związane z masowym pojawieniem się bakterii śluzowych, czy też puchnięcie nitkowate wywołane nadmiernym wzrostem bakterii nitkowatych. Powszechnie stosowane koagulanty w celu polepszenia sedymentacji nie zawsze są wystarczające, dlatego w przypadku konieczności natychmiastowej poprawy opadalności osadu przychodzi naturalna grupa mieszanin glinokrzemianów DuoBent.

Preparat DuoBent F500 jest dedykowany dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM borykających się z problemami sedymentacji osadu czynnego , dopływem środków powierzchniowo-czynnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do tworzenia piany na powierzchni reaktorów biologicznych. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zmianę charakterystyki ścieków bytowych, w tym większe napływy ścieków bogatych środki powierzchniowo czynne, zwłaszcza niejonowe, trudniejsze do biodegradacji w procesach oczyszczania. Do tego grona należy doliczyć najbardziej popularne, a przy tym najagresywniejsze związki SPC, jak SLES, SDS czy LAS.

Tego typu oczyszczalnie, jako odbiorcy ścieków dla dużych aglomeracji, posiadają większy dopływ ładunku zanieczyszczeń, w tym z różnych gałęzi przemysłu. Występowanie okresowych problemów z sedymentacją osadu czynnego może nastąpić z kilku przyczyn eksploatacyjnych, takich jak np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, zwiększony chwilowy napływ ścieków lub wód opadowych, przyjmowanie ścieków tzw. kampanijnych, ograniczenia przepustowości oczyszczalni czy też aktualnie trwające prace modernizacyjne.

Doświadczenia z oczyszczalni pokazują, że preparat DuoBent F500 może okazać się również skutecznym narzędziem dla obiektów przyjmujących ścieki w miej­scowościach turystycznych, które w stosunkowo krót­kim czasie lub okresowo w ciągu roku przyjmują duże ładunki zanieczyszczeń. Często układy biologiczne zaprojektowane dla danej przepustowości tylko pod kątem okolicznych miejscowości są nieprzystosowane do odbioru zwiększonych dopływów, nawet występujących chwilowo.

DuoBent BX10 opakowanie

Główne zalety preparatu DuoBent F500


 • natychmiastowa poprawa sedymentacji osadu czynnego
 • ograniczenie wynoszenia biomasy w osadniku wtórnym
 • redukcja zawiesiny pływającej w ścieku oczyszczonym powodującej niekiedy przekroczenia parametrów
 • ekstremalnie niskie dawki
 • brak konieczności dozowania codziennie – dzięki przyłączeniu submikronowych cząstek DuoBent do osadu produkt zostaje w układzie = efekt długofalowy
 • możliwość aplikacji do stabilizacji tlenowych/zagęszczaczy grawitacyjnych/mechanicznych w celu poprawy odwodnienia osadu – wzrost suchej masy nawet o 6 % przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia polimerów nawet o 60% !

Odwadnianie osadu


Niska efektywność odwadniania osadu oraz stale rosnące koszty utylizacji osadu mogą stanowić istotny problem dla budżetu oczyszczalni ścieków. Wykorzystując szereg mechanizmów fizykochemicznych oraz ogromną powierzchnię submikronowych cząstek preparatu DuoBent jesteśmy w stanie uzyskać:

 • wzrost suchej masy nawet o 6%,
 • redukcja zużycia polimerów nawet o 60%,
 • możliwość uwolnienia dodatkowych ilości wody uwiezionej wewnątrz struktury kłaczka osadu.
 • możliwość uwolnienia dodatkowych ilości wody uwiezionej wewnątrz struktury kłaczka osadu.

Dzięki dozowaniu DuoBent eksploatatorzy na oczyszczalni są w stanie utrzymać stałą oraz odpowiednią stabilizację osadu przez cały rok bez względu na aktualną sedymentację osadu czy aktywność biocenozy.

Główne zalety dozowania DuoBent na etapie odwadniania osadu:


 • możliwość hydraulicznego zwiększenia objętości w zbiornikach stabilizacji oraz zagęszczania,
 • niskie zużycie produktu,
 • brak konieczności budowania dodatkowych instalacji,
 • prosty sposób na mniejsze zużycie polimerów oraz niższe koszty utylizacji osadu odwodnionego.

Pozostałe produkty rodziny DuoBent


DuoBent BX10

 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX500

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent BX10
 • Redukcja piany oraz kożucha tłuszczowego
 • Rozwiązanie dla średnich oraz dużych oczyszczalni borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX220

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji w przypadku występowania bakterii nitkowatych 021N
 • Możliwość całkowitej eliminacji bakterii 021N
 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków
 • Możliwość redukcji ładunku w ścieku surowym
DuoBent S-block

 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
 • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku
DuoBent F2

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent F500
 • Natychmiastowe działanie
 • Możliwość stosowania na etapie strącania wstępnego
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego