struktura cząsteczek DuoBentu
Preparat DuoBent BX220 – DuoBent
Logo DuoBent, zielono niebieska kropla wraz z napisem

Preparat DuoBent BX220


DuoBent to ekoinnowacja na skalę europejską. Preparat do zastosowania w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Preparaty wytwarzane są zgodnie z opatentowaną technologią zapewniającą bezpieczeństwo ich stosowania.

Cząsteczka preparatu glinokrzemianów DuoBent - do zostosowań dla oczyszczalni ścieków

Zastosowanie


Produkt dedykowany dla oczyszczalni komunalnych jak również przemysłowych borykających się z problemami sedymentacji osadu czynnego, dopływem substancji tłuszczowych oraz siarczków. Redukcja tych substancji stanowiących istotny czynnik wzrostowy dla bakterii nitkowatych typ 021N pozwala uruchomić mechanizmy prowadzące do ich całkowitej eliminacji z układu biologicznego.

Tym sposobem działamy kompleksowo w celu optymalizacji procesu oczyszczania ścieków wg klucza przyczyna – skutek:

 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków → ograniczenie ilości substratu dla dalszego rozwoju bakterii nitkowatych typ 021N,
 • Redukcja substancji powierzchniowo-czynnych ograniczenie jednej z głównych przyczyn powstawania piany,
 • Ograniczanie liczebności bakterii nitkowatych pozwala przyłączyć bakterie typ 021N do submikronowej cząstki DuoBent oraz następnie całkowicie wyeliminować z układu biologicznego,
 • Poprawa sedymentacji osadu bogatego w bakterie typ 021N → natychmiastowa poprawa sedymentacji oraz pracy osadników wtórnych pomimo utrzymującej się wysokiej liczebności bakterii typ 021N.
DuoBent BX10 opakowanie

Główne zalety preparatu DuoBen BX220


 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji w przypadku występowania bakterii nitkowatych 021N
 • Możliwość całkowitej eliminacji bakterii 021N
 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków
 • Możliwość redukcji ładunku w ścieku surowym

Podczyszczanie ścieku surowego – strącanie wstępne


Strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń ze ścieku surowego czy to na obiektach przemysłowych, czy komunalnych niesie ze sobą wiele korzyści eksploatacyjnych m.in. :

 • kompleksowa redukcja specyficznych substancj → i zapobieganie pogorszeniu aktywności biologicznej organizmów osadu czynnego,
 • redukcja substancji tłuszczowych → ograniczenie nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym,
 • redukcja substancji powierzchniowo-czynnych → ograniczenie powstawania piany na reaktorze biologicznym,
 • strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń → m.in. redukcja ChZT = mniejsze obciążenie reaktora biologicznego oszczędność.

Główne zalety preparatu DuoBent BX220 na etapie strącania wstępnego:


 • strącanie wstępne ładunku zanieczyszczeń na I etapie,
 • możliwa redukcja zanieczyszczeń ograniczonych dla chemicznych metod oczyszczania, w tym również w postaci substancji rozpuszczonych np. ChZT,
 • redukcja SPC oraz środków dezynfekujących wykorzystywanych podczas mycia linii technologicznych,
 • zapobieganie pogorszeniu aktywności biologicznej mikroorganizmów osadu czynnego,
 • możliwość wykorzystania w różnych technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych,
 • ekoinnowacyjna alternatywa dla podczyszczania chemicznego oraz flotacji,
 • możliwość stosowania w formie proszkowej (automatyczny mikrodozownik) lub w formie płynnej (system przygotowania zawiesiny koloidalnej).

Pozostałe produkty rodziny DuoBent


DuoBent BX10

 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX500

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent BX10
 • Redukcja piany oraz kożucha tłuszczowego
 • Rozwiązanie dla średnich oraz dużych oczyszczalni borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent S-block

 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
 • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku
DuoBent F500

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Interwencyjne działanie
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent F2

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent F500
 • Natychmiastowe działanie
 • Możliwość stosowania na etapie strącania wstępnego
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego