struktura cząsteczek DuoBentu
Preparat DuoBent S-block – DuoBent
Logo DuoBent, zielono niebieska kropla wraz z napisem

Preparat DuoBent S-block


DuoBent to ekoinnowacja na skalę europejską. Preparat do zastosowania w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Preparaty wytwarzane są zgodnie z opatentowaną technologią zapewniającą bezpieczeństwo ich stosowania.

Cząsteczka preparatu glinokrzemianów DuoBent - do zostosowań dla oczyszczalni ścieków

Zastosowanie


Siarkowodór jest cięższym od powietrza, bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Własności fizyczne są podobne do czystej wody, aczkolwiek siarkowodór łatwiej paruje. Rozpuszczalność H2S w wodzie wynosi ok. 3,85 g/m3, a rozpuszczalność maleje o około 2,5÷3% wraz ze spadkiem temperatury o 1°C.

H2S powstaje w warunkach beztlenowych w obecności siarczanów i substancji organicznych, dlatego tworzy się najczęściej np. w zalegających osadach przepompowni ścieków oraz w wyniku fermentacji metanowej podczas grawitacyjnego lub mechanicznego zagęszczania osadów. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się siarkowodoru jest temperatura, dlatego problem odorów nasila się w okresach letnich.

DuoBent S-block jest dedykowany dla wszystkich oczyszczalni borykających się z problemem odoru spowodowanego występowaniem wyższych stężeń siarkowodoru i amoniaku np. bezpośrednio przed lub po procesach odwadniania osadu.

Produkt przygotowuje się w bardzo prosty sposób, za pomocą zwykłego mieszadła szybkoobrotowego, mieszając w odpowiedniej proporcji z wodą. Więcej informacji w artykule.

DuoBent BX10 opakowanie

Główne zalety preparatu DuoBen S-block


 • Ekstremalnie niskie dawki na poziomie 20-50 gram / m3
 • W sposób praktycznie całkowity eliminuje odór na oczyszczalni
 • Redukcja stężenia siarkowodoru oraz amoniaku na poziomie około 42%.

Ze względu na łatwe przygotowanie oraz stosunkowo niewielkie dawki, prowadzone są również konsultacje w branży nad możliwościami wykorzystania zawiesiny preparatu DuoBent S-block pod kątem ograniczenia siarkowodoru czy eliminacji odoru, w miejscach szczególnie narażonych na ich występowanie, takich jak np. przepompownie, punkty zlewne ścieków, długie odcinki rurociągów tłocznych itp.

Pozostałe produkty rodziny DuoBent


DuoBent BX10

 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX500

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent BX10
 • Redukcja piany oraz kożucha tłuszczowego
 • Rozwiązanie dla średnich oraz dużych oczyszczalni borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX220

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji w przypadku występowania bakterii nitkowatych 021N
 • Możliwość całkowitej eliminacji bakterii 021N
 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków
 • Możliwość redukcji ładunku w ścieku surowym
DuoBent F500

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Interwencyjne działanie
 • Redukcja piany
 • Zwarta struktura osadu
 • Optymalizacja natlenienia w reaktorach SBR
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego
DuoBent F2

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent F500
 • Natychmiastowe działanie
 • Możliwość stosowania na etapie strącania wstępnego
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego