struktura cząsteczek DuoBentu
Preparat DuoBent F2 – DuoBent
Logo DuoBent, zielono niebieska kropla wraz z napisem

Preparat DuoBent F2


DuoBent to ekoinnowacja na skalę europejską. Preparat do zastosowania w optymalizacji procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Preparaty wytwarzane są zgodnie z opatentowaną technologią zapewniającą bezpieczeństwo ich stosowania.

Cząsteczka preparatu glinokrzemianów DuoBent - do zostosowań dla oczyszczalni ścieków

Zastosowanie


Problem z sedymentacją osadu w osadnikach wtórnych może występować tylko okresowo lub przez cały rok. Przyczyną może być np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, puchnięcie lepkie związane z masowym pojawieniem się bakterii śluzowych, czy też puchnięcie nitkowate wywołane nadmiernym wzrostem bakterii nitkowatych. Powszechnie stosowane koagulanty w celu polepszenia sedymentacji nie zawsze są wystarczające, dlatego w przypadku konieczności natychmiastowej poprawy opadalności osadu przychodzi naturalna grupa mieszanin glinokrzemianów DuoBent.

Preparat DuoBent F2 jest dedykowany jako alternatywa do DuoBent F500 dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM borykających się z problemami sedymentacji osadu czynnego , dopływem środków powierzchniowo-czynnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do tworzenia piany na powierzchni reaktorów biologicznych.

Tego typu oczyszczalnie, jako odbiorcy ścieków dla dużych aglomeracji, posiadają większy dopływ ładunku zanieczyszczeń, w tym z różnych gałęzi przemysłu. Występowanie okresowych problemów z sedymentacją osadu czynnego może nastąpić z kilku przyczyn eksploatacyjnych, takich jak np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, zwiększony chwilowy napływ ścieków lub wód opadowych, przyjmowanie ścieków tzw. kampanijnych, ograniczenia przepustowości oczyszczalni czy też aktualnie trwające prace modernizacyjne.

Doświadczenia z oczyszczalni pokazują, że preparat DuoBent F2 może okazać się również skutecznym narzędziem dla obiektów przyjmujących ścieki przemysłowe, które w stosunkowo krótkim czasie lub okresowo w ciągu roku przyjmują duże ładunki zanieczyszczeń. Często projektowane układy biologiczne są nieprzystosowane do odbioru zwiększonych dopływów, nawet występujących chwilowo.

DuoBent BX10 opakowanie

Główne zalety preparatu DuoBen F2


 • natychmiastowa poprawa sedymentacji osadu czynnego
 • ograniczenie wynoszenia biomasy w osadniku wtórnym
 • redukcja zawiesiny pływającej w ścieku oczyszczonym powodującej niekiedy przekroczenia parametrów
 • bardzo niskie dawki
 • brak konieczności dozowania codziennie – dzięki przyłączeniu submikronowych cząstek DuoBent do osadu produkt zostaje w układzie = efekt długofalowy
 • możliwość aplikacji do stabilizacji tlenowych/zagęszczaczy grawitacyjnych/mechanicznych w celu poprawy odwodnienia osadu – wzrost suchej masy nawet oraz ograniczenie zużycia polimerów
 • możliwość stosowania na układach przemysłowych, podczyszczanie ścieku, strącanie wstępne

Podczyszczanie ścieku surowego – strącanie wstępne


Podczyszczanie ścieku surowego na obiektach przemysłowych niesie ze sobą wiele korzyści eksploatacyjnych m.in. niższe koszty odprowadzenia ścieków do kanalizacji, co ma istotny wpływ na wybór technologii jak i produktów wykorzystywanych podczas tego procesu.

Główne zalety preparatu DuoBent F2 na etapie podczyszczania ścieku surowego:


 • natychmiastowe strącenie zawiesiny
 • redukcja ładunku zanieczyszczeń na jednym etapie
 • możliwość w różnych technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych
 • ekoinnowacyjna alternatywa dla podczyszczania chemicznego
 • redukcja zabarwienia, w tym odcieków
 • możliwa redukcja zanieczyszczeń ograniczonych dla chemicznych metod oczyszczania np. fenole, SPC NJ, substancje oleiste, ChZT rozpuszczony.

Pozostałe produkty rodziny DuoBent


DuoBent BX10

 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX500

 • Alternatywa dla preparatu DuoBent BX10
 • Redukcja piany oraz kożucha tłuszczowego
 • Rozwiązanie dla średnich oraz dużych oczyszczalni borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego rozmnażania się bakterii nitkowatych
DuoBent BX220

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji w przypadku występowania bakterii nitkowatych 021N
 • Możliwość całkowitej eliminacji bakterii 021N
 • Redukcja substancji tłuszczowych oraz siarczków
 • Możliwość redukcji ładunku w ścieku surowym
DuoBent S-block

 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
 • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku
DuoBent F500

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Interwencyjne działanie
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych