struktura cząsteczek DuoBentu
Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. – DuoBent
Miejsce wystąpienia problemu:
ODWADNIANIE OSADU
,

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Ograniczenie odoru – redukcja siarkowodoru


Nowo wybudowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została zaprojektowana dla maksymalnej przepustowości wynoszącej Qśr.d = 2500 m3/d. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, obiekt został zakwalifikowany na 18.000 RLM, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder.

Problemy oczyszczalni


Problem z neutralizacją siarkowodoru

Rozwiązanie


Redukcja stężenia siarkowodoru oraz amoniaku

Rezultaty


Eliminacja uciążliwego odoru

Redukcja stężenia siarkowodoru

Redukcja stężenia amoniaku

Ekstremalnie niskie dawki 50-20 gram/m3 objętości zbiornika na osad zagęszczony

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent S-block

  • Ekstremalnie niskie dawki
  • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
  • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku