struktura cząsteczek DuoBentu
Realizacje – DuoBent

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim

zdjęcie oczyszczalni z lotu ptaka
Miejsce wystąpienia problemu:
REAKTOR BIOLOGICZNY
,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim

Natychmiastowa poprawa sedymentacji jako interwencyjne działanie w wyniku modernizacji obiektu


Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości wynoszącej 11 500 m3/d i zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym zakwalifikowany na 58 098 RLM 

Problemy oczyszczalni


Brak sedymentacji osadu czynnego
Flotacja osadu w osadniku wtórnym

Rozwiązanie


Interwencyjna poprawa sedymentacji

Brak występowania flotacji w osadniku wtórnym

Rezultaty


Natychmiastowa oraz stała poprawa sedymentacji osadu czynnego

Skuteczne interwencyjne działanie na czas modernizacji obiektu

Redukcja stężenia amoniaku

Poprawa sedymentacji podczas dużego napływu wód opadowych „przebicie hydrauliczne”

Zapobieganie niekontrolowanej uciecze biomasy w osadniku wtórnym

Ekstremalnie niskie dawki 0,025-0,050 kg/m3 objętości komory tlenowej

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent F500

 • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Interwencyjne działanie
 • Rdukcja piany 
 • Zwarta struktura osadu 
 • Optymalizacja natlenienia w reaktorach SBR
 • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Miejsce wystąpienia problemu:
ODWADNIANIE OSADU
,

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Ograniczenie odoru – redukcja siarkowodoru


Nowo wybudowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została zaprojektowana dla maksymalnej przepustowości wynoszącej Qśr.d = 2500 m3/d. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, obiekt został zakwalifikowany na 18.000 RLM, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder.

Problemy oczyszczalni


Problem z neutralizacją siarkowodoru

Rozwiązanie


Redukcja stężenia siarkowodoru oraz amoniaku

Rezultaty


Eliminacja uciążliwego odoru

Redukcja stężenia siarkowodoru

Redukcja stężenia amoniaku

Ekstremalnie niskie dawki 50-20 gram/m3 objętości zbiornika na osad zagęszczony

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent S-block

 • Ekstremalnie niskie dawki
 • Pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować uciążliwy odór
 • Redukuje stężenie siarkowodoru oraz amoniaku

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Miejsce wystąpienia problemu:
REAKTOR BIOLOGICZNY
,

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Redukcja piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców


Nowo wybudowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została zaprojektowana dla maksymalnej przepustowości wynoszącej Qśr.d = 2500 m3/d. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, obiekt został zakwalifikowany na 18.000 RLM, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder.

Problemy oczyszczalni


Piana oraz kożuch w reaktorze biologicznym
Wysoka liczebność bakterii nitkowatych

Rozwiązanie


Redukcja piany oraz kożucha

Redukcja substancji tłuszczowych stanowiących istotny substrat dla bakterii nitkowatych

Ograniczenie liczebności bakterii nitkowatych

Rezultaty


Brak piany oraz kożucha na powierzchni reaktorów

Ograniczenie liczebności bakterii nitkowatych w mniej niż 30 dni

Poprawa odwodnienia osadu – wzrost suchej masy o około 2%

Redukcja substancji tłuszczowych stanowiących istotny substrat dla bakterii nitkowatych

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent BX10

 • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
 • Redukcja piany oraz kożucha
 • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
 • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
 • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie