struktura cząsteczek DuoBentu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim – DuoBent
Miejsce wystąpienia problemu:
REAKTOR BIOLOGICZNY
,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim

Natychmiastowa poprawa sedymentacji jako interwencyjne działanie w wyniku modernizacji obiektu


Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości wynoszącej 11 500 m3/d i zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym zakwalifikowany na 58 098 RLM 

Problemy oczyszczalni


Brak sedymentacji osadu czynnego
Flotacja osadu w osadniku wtórnym

Rozwiązanie


Interwencyjna poprawa sedymentacji

Brak występowania flotacji w osadniku wtórnym

Rezultaty


Natychmiastowa oraz stała poprawa sedymentacji osadu czynnego

Skuteczne interwencyjne działanie na czas modernizacji obiektu

Redukcja stężenia amoniaku

Poprawa sedymentacji podczas dużego napływu wód opadowych „przebicie hydrauliczne”

Zapobieganie niekontrolowanej uciecze biomasy w osadniku wtórnym

Ekstremalnie niskie dawki 0,025-0,050 kg/m3 objętości komory tlenowej

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent F500

  • Natychmiastowa poprawa sedymentacji
  • Ekstremalnie niskie dawki
  • Interwencyjne działanie
  • Rdukcja piany 
  • Zwarta struktura osadu 
  • Optymalizacja natlenienia w reaktorach SBR
  • Poprawa parametrów ścieku oczyszczonego