struktura cząsteczek DuoBentu
Jak wykonać test z preparatem DuoBent? – DuoBent
Artykuł w kategorii:
PORADNIK
,

Jak wykonać test z preparatem DuoBent?

Istnieje możliwość wysyłki darmowych próbek celem wykonania testów sedymentacyjnych z wykorzystaniem preparatu DuoBent bezpośrednio na Państwa oczyszczalni.


Obserwację sedymentacji prowadzimy przy wykorzystaniu takzwanego 30-minutowego testu opadalności. Należy go wykonać KAŻDORAZOWO przed zastosowaniem na oczyszczalni.

Kolejność wykonywania testu


1.

Do naczyń litrowych (najlepiej zlewka,cylinder) nalewamy osad pobrany z komory tlenowej podczas aktywnego napowietrzania.

Zostawiamy jedną próbę osadu bez dodatku jako ,,0’’ – do każdego kolejnego naczynia dodajemy jedną ampułkę preparatu DuoBent w odpowiedniej dawce – po dodaniu proszku do naczynia mieszamy na mieszadle lub ręcznie przy pomocy np. pipety laboratoryjnej przez około 3 minuty.

2.

Następnie po około 5 minutach ponownie mieszamy przez okres około 2-3 minut.

3.


Pozostawiamy do obserwacji na 30 minut, aby ocenić poziom sedymentacji. Próby zawsze pozostawiamy do dalszej obserwacji na minimum 60 min (jeśli jest możliwość to 120 minut) w celu obserwacji i porównania do próby ,,0” tj. osadu bez dodatku preparatu DuoBent.

Jeśli wystąpi zjawisko wynoszenia osadu do powierzchni naczynia to wykonujemy test ponownie z mniejszą dawką preparatu DuoBent. Obserwujemy w czasie moment ewentualnego wystąpienia zjawiska wynoszenia osadu w stosunku do próby ,,0’’ celem określenia przybliżonego czasu przetrzymania osadu w osadniku wtórnym.

Opcjonalnie


Jeśli po zadozowaniu preparatu DuoBent nie uzyskamy oczekiwanego efektu to wykonujemy ponownie test z większą dawką.

Dowiedz się więcej