struktura cząsteczek DuoBentu
BADANIA – DuoBent

Bezpieczeństo stosowanie DuoBent

Artykuł w kategorii:
BADANIA
,

Bezpieczeństwo stosowania DuoBent

Bezpieczeństwo potwierdzone doświadczeniem oraz badaniami


Od 2015 roku Pracownia Biologiczna BIOM prowadzi badania polegające na obserwacjach mikroskopowych osadu czynnego potwierdzając brak negatywnych skutków stosowanych dawek preparatu DuoBent na morfologię jak i biocenozę osadu czynnego. Nie zaobserwowano jakichkolwiek zmian aktywności biologicznej, jak również objawów wynikających z toksyczności środowiska.

Dodatkowo prowadzone dotychczas badania wykazały 10-krotny wzrost liczebności bakterii tlenowych po zastosowaniu DuoBent w stosunku do prób zerowych, co bezpośrednio wskazuje na możliwość wzrostu ich liczebności na submikronowych cząstkach preparatu.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdza również ponad 8 lat obecności DuoBent na rynku europejskim. Już na ponad 150 oczyszczalniach w całej Polsce z powodzeniem wspomagamy optymalizować procesy oczyszczania ścieków.

Dowiedz się więcej