struktura cząsteczek DuoBentu
Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha – DuoBent
Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha

DuoBent | Zlikwiduj przyczynę twoich problemów 


Jak wiadomo, tworzenie piany obejmuje proces flo­tacji i wymaga trzech składników: pęcherzyków powie­trza, środków powierzchniowo czynnych oraz cząstek hydrofobowych. W reaktorze napowietrzanym pęche­rzyki gazu są dostarczane przez aeratory. Surfaktanty są obecne w ściekach surowych i zrzutach przemysło­wych, jak również są wytwarzane przez organizmy obecne w osadzie czynnym. Cząstki hydrofobowe, to mikroorganizmy powodujące pienienie np. promieniowce. Tak więc, tworzenie piany roz­poczyna się już podczas napowietrzania. Obecność środka powierzchniowo czynnego, znajdującego się w ściekach lub wytwarzanego przez bakterie (biosurfak­tanty) zmniejsza napięcie powierzchniowe ścianek cieczy i pozwala pęcherzom pozostać elastycznym.

Stabilizacja piany jest możliwa, jeśli zmniejszy się odprowadzanie cieczy z płytek pęcherzykowych, a osiąga się to poprzez obecność w pianie cząstek stałych. W takim wypadku z piany tworzy się gęsty kożuch, trudny do usu­nięcia. Zastosowanie preparatu DuoBent znacząco wpływa na redukcję środków powierzchniowo czynnych oraz zapobiega transportowi promieniowców do pęcherzyków powietrza tworzących pianę.

Istnieje wiele sugestii, że pienienie występuje, gdy osady czynne zawierają substancje tłuszczowe, co na wielu oczyszczalniach jest powiązane z występowaniem równocześnie wysokiej liczebności bakterii nitkowatych. Hydro­fobowy charakter ściany komórkowej promieniowców pozwala im przyczepiać się do hydrofobowych subs­tratów. To daje im przewagę w konkurowaniu o pokarm z innymi bakteriami występującymi w osadzie czynnym. Przeprowadzone analizy z zastosowaniem preparatu DuoBent do ścieku surowego, wykazały znaczną redukcję substancji tłuszczowych. Zawartość substancji eks­trahujących się eterem naftowym została zredukowana o 89,7 %.

Biorąc pod uwagę fakt, że spadek stężenia substratu tłuszczowego bezpośrednio wpływa na tempo wzrostu oraz liczebność promieniowców, zastosowanie DuoBent okazuje się skutecznym rozwiązaniem przyczyny powstawania wielu problemów na oczyszczalni ścieków. Ponadto, przy obniżonym stężeniu tłuszczu promieniowce produkują mniej biosurfaktantów, przez co spada intensywność tworzenia się piany.

Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha


  • redukcję przyczyny czyli substancje powodujące powstawanie piany tj. środki powierzchniowo czynne oraz substrat dla nitek czyli substancje tłuszczowe,
  • przyłączenie cząstek tłuszczu do submikronowej cząstki preparatu, umożliwiając połączenie tłuszczu z osadem. Następnie w powstających kłaczkach jest gromadzony tłuszcz, gdzie namnażają się bakterie lipolityczne które rozkładają go w sposób bezpieczny dla osadu. Pozostała ilość jest usuwana wraz z osadem nadmiernym,
  • brak flotacji tłuszczu na powierzchni osadnika wtórnego,
  • preparat DuoBent przyłącza do siebie promieniowce co zapobiega ich dalszemu transportowi do pęcherzyków powietrza tworzących pianę.

Podsumowanie


W celu pozbycia się problemu musimy działać kompleksowo. Jeśli nie wyeliminujemy promieniowców z piany to znacznie ograniczamy możliwości kontaminacji jonami glinu. Jeśli nie zredukujemy substancji tłuszczowych czyli substratu stanowiącego istotny czynnik wzrostowy promieniowców, to nadal będą się namnażać w szybkim tempie. Z kolei, jeśli nie zredukujemy środków powierzchniowo-czynnych to będziemy utrzymywać warunki do powstawania piany, a tym samym ponownego wynoszenia promieniowców na powierzchnię piany. 

Dowiedz się więcej