struktura cząsteczek DuoBentu
Reaktor biologiczny – DuoBent

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Miejsce wystąpienia problemu:
REAKTOR BIOLOGICZNY
,

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

Redukcja piany oraz ograniczenie liczebności promieniowców


Nowo wybudowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została zaprojektowana dla maksymalnej przepustowości wynoszącej Qśr.d = 2500 m3/d. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, obiekt został zakwalifikowany na 18.000 RLM, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder.

Problemy oczyszczalni


Piana oraz kożuch w reaktorze biologicznym
Wysoka liczebność bakterii nitkowatych

Rozwiązanie


Redukcja piany oraz kożucha

Redukcja substancji tłuszczowych stanowiących istotny substrat dla bakterii nitkowatych

Ograniczenie liczebności bakterii nitkowatych

Rezultaty


Brak piany oraz kożucha na powierzchni reaktorów

Ograniczenie liczebności bakterii nitkowatych w mniej niż 30 dni

Poprawa odwodnienia osadu – wzrost suchej masy o około 2%

Redukcja substancji tłuszczowych stanowiących istotny substrat dla bakterii nitkowatych

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie


DuoBent BX10

  • Ponad 90% redukcja substancji tłuszczowych
  • Redukcja piany oraz kożucha
  • Idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich reaktorów SBR borykających się z pianą/tłuszczem/brakiem sedymentacji
  • Dedykowany do symultanicznego działania z PAX18 w celu szybkiego ograniczenia liczebności bakterii nitkowatych
  • Dedykowany w celu zapobiegania dalszego namnażania się bakterii nitkowatych

Preparaty DuoBent zastosowanie na obiekcie