struktura cząsteczek DuoBentu
Ograniczenie odoru na oczyszczalni ścieków – redukcja siarkowodoru – DuoBent
Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Ograniczenie odoru na oczyszczalni ścieków – redukcja siarkowodoru

DuoBent S-block | Twoje rozwiązanie na odór


Siarkowodór jest cięższym od powietrza, bezbarw­nym gazem o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Własności fizyczne są podobne do czystej wody, acz­kolwiek siarkowodór łatwiej paruje. Rozpuszczalność H2S w wodzie wynosi ok. 3,85 g/m3, a rozpuszczalność maleje o około 2,5÷3% wraz ze spadkiem temperatury o 1°C.

Siarkowodór powstaje w warunkach beztlenowych w obecności siarczanów i substancji organicznych, dla­tego tworzy się najczęściej np. w zalegających osadach przepompowni ścieków oraz w wyniku fermentacji metanowej podczas grawitacyjnego lub mechanicznego zagęszczania osadów. Dodatkowym czynnikiem sprzy­jającym tworzeniu się siarkowodoru jest temperatura, dlatego problem odorów nasila się w okresach letnich.

W związku z tym, że siarkowodór charakteryzuje się bardzo niskim progiem wyczuwalności, na poziomie ok. 0,2 ppm, powstający odór jest bardzo nieprzyjemny i może powodować skargi ludzi mieszkających w bli­skim otoczeniu źródła powstawania. Skutkuje to tym, że nawet niewielka zawartość siarkowodoru w powietrzu może być odczuwalna w szerokim promieniu, począw­szy od przepompowni oczyszczalni, aż do zbiorników zagęszczacza. Taka sytuacja może się nasilać w przepompowniach lub podczas pracy urządzenia odwadniającego osad.

Wobec tego, w momencie gdy na terenie oczysz­czalni wyczuwamy nieprzyjemny odór należy rozważyć zastosowanie preparatu DuoBent S-block.

Produkt przygotowuje się w bardzo prosty sposób, za pomocą zwykłego mieszadła szybkoobrotowego, mie­szając w odpowiedniej proporcji z wodą. Preparat aplikuje się w formie płynnej.

Wykorzystując preparat DuoBent S-block na oczyszczalni zyskujemy:


1.

redukcję stężenia siarkowodoru,

2.

redukcję stężenia amoniaku,

3.

rozwiązanie problemu odoru w ekstremalnie niskich dawkach produktu tj. 25- 50 gram/m3,

4.

ograniczenie bądź całkowita eliminacja uciążliwego odoru na oczyszczalni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej